ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον


Κύριοι Βουλευτές,
Η Δημοκρατία μας στηρίζεται στο Σύνταγμα μας και κάθε ανάλυση θα πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα μες βάση αυτό.


Έτσι θα επιχειρήσουμε μία λογική συνταγματική ανάλυση του θέματος, της παραβίασης του Συντάγματος και του  αναφερόμενου  στο Σύνταγμα ότι,  «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

Ως γνωστόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, δίδει τον εξής όρκο:

Άρθρο 33.2
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:  

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

Μπορεί συνεπώς να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αποτελούν παραβίαση του Συντάγματος και συνεπώς εκτροπή από αυτό που ονομάζεται δικτατορία, η μη τήρηση  του Συντάγματος, η παραβίαση της Εθνικής ανεξαρτησίας, η  παραβίαση της ακεραιότητας της Χώρας και η  παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ελλήνων

Και επειδή δεν υπάρχει στο Σύνταγμα ορισμός της Εσχάτης Προδοσίας είναι προφανές ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις που αποτελούν σύμφωνα με το Σύνταγμα  τις ύψιστες παραβιάσεις του, μπορούν να χαρακτηριστούν, εφ όσον αντικειμενικά συμβαίνουν ή συνέβησαν, Εσχάτη Προδοσία.

Στο άρθρο 120 (120.2 και 120.3) σαφώς αναφέρεται ότι οι Έλληνες δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
(Άρθρο 120.2 και 120.4:  Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία)

Και προφανώς η  τήρηση του Συντάγματος στις θεμελιωδέστερες επιταγές του  με παραβίαση, της Εθνικής ανεξαρτησίας,  της ακεραιότητας της Χώρας και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ελλήνων, αποτελεί κατάλυση του, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων (που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία)

Δεδομένου ότι Έλληνες είναι και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, προφανώς, εάν ισχύουν οι  ανωτέρω παραβιάσεις των θεμελιωδέστερων  επιταγών  του Συντάγματος  εν όλω ή εν μέρει, δικαιούνται και υποχρεούνται επίσης να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί ως ανωτέρω το καταλύσει.

Με τη διευκρίνιση ότι εάν  ο ελληνισμός δεν εκλήθη να αποδεχθεί, τη παραβίαση του Συντάγματος, την  παραβίαση της Εθνικής ανεξαρτησίας, την  παραβίαση της ακεραιότητας της Χώρας και την  παραβίαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του, και εάν οι παραβιάσεις αυτές του επιβλήθηκαν αυθαίρετα, μπορεί τότε να συναχθεί  ότι η επιβολή αυτή αποτελεί την προβλεπόμενη Συνταγματικά, βίαιη επιβολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου