ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Γεωργία και προστασία της Φύσης.


Το ελληνικό τοπίο είναι πολιτιστικό τοπίο. Ως εκ τούτου, η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί κατ'αρχήν να θεωρηθεί χωριστά από την πολιτιστική ανάπτυξη. 
Ο άνθρωπος είναι μέρος της Φύσης. Κατά συνέπεια, η φύση δεν είναι απλά το "Περιβάλλον" του ανθρώπου. 
Ο υλισμός των τελευταίων δεκαετιών έχει καταστρέψει ανεύθυνα τους φυσικούς πόρους. Μια αποτυχημένη οικονομική πολιτική είχε οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κόμματα και οικονομικές ομάδες είναι υπεύθυνες για τις ριζικές αλλαγές στο τοπίο και για μια λανθασμένη πολιτική προώθησης προϊόντων σε βάρος των αγροτικών περιοχών. 
Τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να καλύπτουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την εθνική αυτάρκεια. 
Η γραφειοκρατική ρουτίνα ΘΑ πρέπει να περιορίζεται στο αναγκαίο. 
Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου στην Ελλάδα. 
Η Ελληνική αγροτιά έχει τεράστια οικονομική και πολιτιστική σημασία και αξίζει την προστασία του κράτους. 
α)Απαγόρευση για τα γενετικός τροποποιημένα προϊόντα Στην Ελλάδα τα τρόφιμα πρέπει να παράγονται χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αρνούμαστε, ως πολιτιστικό έθνος, την χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα ζωικά και φυτικά υλικά για ηθικούς λόγους. Κάθε φυσική ζωή δεν είναι δυνατόν να ιδιωτικοποιηθεί εν ολω ή εν μέρει. 
β) Ζώα και φυτά. Πρέπει να διατηρείται η βιοποικιλότητα στη ζωή των ζώων και των φυτών, προκειμένου να προστατεύεται η φύση. 
Λόγω της μεγάλης απειλής για την καλλιέργεια ποικιλίας από τις εταιρείες σπόρων και τις εταιρείες βιοτεχνολογίας: Η Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση ζητά τη δυνατότητα απρόσκοπτης καλλιέργειας και εμπορίας των τοπικών προϊόντων και των σπόρων τους. 
Τα κατοικίδια δεν αποτελούν προϊόντα μίας χρήσης, αλλά ζωντανά πλάσματα με συναισθήματα. 
Η βιομηχανική κτηνοτροφία πρέπει να απορριφθεί και να ενθαρρυνθεί η μικρής κλίμακας κτηνοτροφία των αγροτών. 
Η εξερεύνηση της επιστήμης έχει τα όρια της, εκεί που αρχίζει η σκληρότητα. 
Η κακοποίηση των ζώων είναι έγκλημα και τιμωρείται αυστηρά από τον Ποινικό Κώδικα. 
Ώς εκ τούτου, η προστασία ακόμα και των αδέσποτων ζώων πρέπει να κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα.

Πρόεδρος ΛΕΠΕΝ
Χρήστος Ρήγας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου