ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Η «αμαρτία» τού να είσαι πολύτεκνος!


Ποια είναι τα επαχθή μέτρα των Μνημονίων, με τα οποία ουσιαστικά τιμωρούνται οι οικογένειες εκείνες που προσπαθούν να δώσουν λύση στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα...

Με τον πλέον άγριο τρόπο η Πολιτεία εφαρμόζει τα επαχθή μέτρα του Μνημονίου στις πολύτεκνες οικογένειες.
Μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, που νομοθετήθηκαν στα πρώτα χρόνια εφαρμογής των Μνημονίων από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - Νέας Δημοκρατίας και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι σήμερα από την τωρινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ., συντελεί πλέον στη μονιμοποίηση αντικινήτρων για τη δημιουργία και τη συντήρηση πολύτεκνων οικογενειών. Κι όλα αυτά τη στιγμή που στη χώρα μας έχει ενσκήψει πλέον το φαινόμενο της δημογραφικής κατάρρευσης, καθώς ο πληθυσμός της μειώνεται πλέον κάθε χρόνο με ρυθμό της τάξης των 25.000 ατόμων!

Η αντιμετώπιση των οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα από τη νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος, τα τέλη κυκλοφορίας και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης είναι τέτοια που ουσιαστικά εξομοιώνει τις οικογένειες αυτές με τους άγαμους ή τους έγγαμους χωρίς τέκνα φορολογουμένους. Πολλές διατάξεις παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας. Κι όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι φορολογούμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν δυσβάστακτες οικονομικές υποχρεώσεις, που συνδέονται με το μεγάλωμα και την ανατροφή των πολλών παιδιών τους.
Φτώχεια
Αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας οι πολύτεκνοι οι οποίοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας πληρώνουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος, δυσανάλογους των πενιχρών εσόδων τους. Ταυτόχρονα, πολλοί εξ αυτών πληρώνουν και φόρο πολυτελούς διαβίωσης και υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας για τα πολυθέσια αυτοκίνητα που κατέχουν για να μεταφέρουν τα παιδιά τους!

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των αδικιών που προκαλεί σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών το ισχύον φορολογικό σύστημα είναι τα ακόλουθα:
1 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Οι πολύτεκνοι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται για τα ετήσια εισοδήματά τους με την ίδια ακριβώς κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που φορολογούνται οι άτεκνοι. Στην κλίμακα αυτήν ισχύει συντελεστής 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, 29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% για τα επόμενα 10.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ, και 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ. Ετσι, είτε ένας φορολογούμενος είναι άγαμος και δεν έχει καθόλου παιδιά είτε είναι έγγαμος και έχει τέσσερα ή περισσότερα παιδιά επιβαρύνεται για ίδιου ύψους ετήσιο εισόδημα με ίδιο ποσό φόρου εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας άγαμος αυτοαπασχολούμενος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει φόρο εισοδήματος 3.300 ευρώ (15.000 ευρώ x 22%=3.300 ευρώ). Ακριβώς τον ίδιο φόρο, δηλαδή 3.300 ευρώ, πληρώνει κι ένας αυτοαπασχολούμενος έγγαμος με επτά παιδιά και σύζυγο μη εργαζόμενη, ο οποίος δηλώνει επίσης ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση, όμως, τα 15.000 ευρώ διατίθενται για την επιβίωση ενός ατόμου, ενώ στη δεύτερη τα 15.000 ευρώ διατίθενται για την επιβίωση συνολικά εννέα ατόμων. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο οι δύο αυτές περιπτώσεις, όμως φορολογούνται το ίδιο.
Επίσης, για τους πολυτέκνους που είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ισχύει η ίδια κλίμακα φορολόγησης με τους τριτέκνους. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος των 1.900 ευρώ, που ισχύει για τον άγαμο χωρίς παιδιά μισθωτό, προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ και ανέρχεται στα 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς με τρία ή περισσότερα παιδιά! Δηλαδή, ένας μισθωτός, είτε έχει τρία παιδιά είτε 10, δικαιούται την ίδια ακριβώς ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος.
2 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Ισχύει το ίδιο αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ τόσο για τον άγαμο όσο και για τον πολύτεκνο με 4, 5, 6, 7 ή 10 παιδιά! Ουσιαστικά μιλάμε για αφορολόγητο 12.000 ευρώ κατά κεφαλήν στον άγαμο χωρίς παιδιά και 1.000 ευρώ κατά κεφαλήν στον έγγαμο πολύτεκνο με τα 10 παιδιά! Ετσι, για παράδειγμα, ένας οικογενειάρχης με 10 παιδιά και εισόδημα 25.000 ευρώ πληρώνει 426 ευρώ, όσο ακριβώς κι ένας άγαμος χωρίς παιδιά και με το ίδιο εισόδημα.
3 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Το εισοδηματικό όριο απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 12.000 ευρώ για τον πολύτεκνο πατέρα και προσαυξάνεται μόνο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγό του, πολύτεκνη μητέρα, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο τους. Επίσης, ορίζεται σωρευτικά ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ η επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει η οικογένεια του φορολογουμένου να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ., ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της. Ετσι, λοιπόν, ένας έγγαμος με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα 11.500 ευρώ και ένα σπίτι 149 τ.μ. μπορεί να απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ ένας πολύτεκνος έγγαμος με 10 παιδιά, εισόδημα φτώχειας 7.000 ευρώ και τρία σπίτια (ένα του συζύγου και δύο της συζύγου), συνολικού εμβαδού 155 τ.μ., θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ.
4 Τέλη κυκλοφορίας και φόρος πολυτελούς διαβίωσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων: Ενα πολυμορφικό Ι.Χ. αυτοκίνητο επτά θέσεων και 1.975 κυβικών εκατοστών, μεταχειρισμένο, ηλικίας άνω των 10 ετών, το οποίο χρησιμοποιείται από πολύτεκνο οικογενειάρχη, πατέρα πέντε ή έξι παιδιών, ως είδος πρώτης ανάγκης (για τη μεταφορά της οικογένειάς του) επιβαρύνεται σήμερα με τέλη κυκλοφορίας 630 ευρώ και με φόρο πολυτελούς διαβίωσης άλλα 287 ευρώ, μόνο και μόνο επειδή υπερβαίνει τα 1.929 κ.εκ., που είναι το όριο πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο συγκεκριμένος φόρος. Ο πολύτεκνος κάτοχος ενός τέτοιου Ι.Χ. οφείλει, δηλαδή, να πληρώνει κάθε χρόνο στο κράτος 917 ευρώ, και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους του ετήσιου εισοδήματός του, δηλαδή ακόμη κι αν είναι άνεργος.
Αντιθέτως, ένα υπερπολυτελές Ι.Χ. αυτοκίνητο, διθέσιο, σπορ, 1.800 κ.εκ., οκταετίας, που κατέχει ένας νεαρός άγαμος -γόνος πλούσιας οικογένειας-, ακόμη κι αν η αξία του είναι πολλαπλάσια της αξίας του πολυμορφικού αυτοκινήτου του πολυτέκνου, επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας μόλις 320 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσεται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, διότι είναι κάτω των 1.928 κυβικών εκατοστών.
Αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων
Την ώρα που εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω αντικίνητρα για τη δημιουργία και τη συντήρηση πολύτεκνων οικογενειών, η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το ασφαλιστικό σύστημά της. 
Οι γεννήσεις στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το 1921, έπεσαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013 και ήταν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήταν 111.794. Δηλαδή, το 2013 είχαμε υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά 17.660 άτομα.

Το 2014, η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη, με τους θανάτους να φθάνουν τους 114.231 και να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779. Το 2015, η δημογραφική καθίζηση ήταν εφιαλτική, αφού οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.785 και οι γεννήσεις ήταν μόλις 92.984. Δηλαδή, το 2015 οι θάνατοι ήταν περισσότεροι κατά 28.801 των γεννήσεων. Το 2016, οι θάνατοι ανήλθαν σε 118.623 και οι γεννήσεις έφθασαν τις 93.418. Δηλαδή, οι θάνατοι ήταν περισσότεροι κατά 25.205 από τις γεννήσεις. Την περίοδο από 1/1/2017 έως 30/10/2017, οι θάνατοι έχουν φθάσει τους 103.767 και οι γεννήσεις είναι μόλις 74.537, δηλαδή έχουμε υπεροχή των θανάτων κατά 29.230!
Δεν επαρκούν τα επιδόματα «στήριξης»
Οι υπέρογκες επιβαρύνσεις που υφίστανται κάθε χρόνο οι πολύτεκνες οικογένειες από όλον αυτόν τον συνδυασμό επαχθών φορολογικών ρυθμίσεων δεν καλύπτονται με την καταβολή από τον ΟΓΑ των επιδομάτων στήριξης τέκνων και των πολυτεκνικών επιδομάτων. Για του λόγου το αληθές, αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγματα προκύπτει πως μια οικογένεια με πέντε παιδιά, ετήσιο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα 20.000 ευρώ, τρία σπίτια συνολικού εμβαδού 155 τ.μ. παλαιότητας 25-30 ετών στη Νίκαια και με ένα πολυμορφικό Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.975 κυβικών εκατοστών 12ετίας επιβαρύνεται κάθε χρόνο με φόρους στα εισοδήματα και στην περιουσία της συνολικού ύψους 6.066 ευρώ. Την ίδια ώρα, τα επιδόματα που λαμβάνει από τον ΟΓΑ ανέρχονται συνολικά σε 4.100 ευρώ, δηλαδή είναι 1.966 ευρώ χαμηλότερα από τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου