ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Χθες 17/1/2017 και ώρα 19;30 συνήλθε τακτικά το Πολιτικό Συμβούλιο και εκτάκτως η Πειθαρχική Επιτροπή.

Θέματα προ ημερησίας

1: Συμμετοχή μέλους μας σε κινητοποίηση ετέρου πολιτικού φορέα θέματα τακτικής συνεδρίασης : α) Συμμετοχή και στήριξη εκδήλωσης τιμής και μνήμης 28/1/17,από την Επιτροπή Εθνικής Αντίστασης.
β) Διοργάνωση εκδηλώσεων στήριξης στο Κυπριακό Ελληνισμό 
γ) Τυχών Εκλογικές συνεργασίες-- όροι και προϋποθέσεις

2.ΕΚ/ΗΜ: Η Πολιτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία να παραπέμψει το θέμα στο Πειθαρχικό.Το εν λόγω όργανο αφού εξέτασε τα στοιχεία αποφασίζει ομόφωνα να εγκαλέσει,στο Πολιτ.Συμβούλιο, τον Μπαμπάνη Φώτη με την ποινή της οριστικής διαγραφής ,διότι συμμετείχε ενεργά σε ενέργειες ή πράξεις ετέρου πολ.φορέα ,χωρίς την άδεια ή έστω την ενημέρωση μας.Πράξεις οι οποίες πιστεύουμε είναι ερασιτεχνισμοί και κινήσεις βλακοειδούς προβολής που όχι μόνο δεν προβάλλουν τον Εθνικισμό ή έστω προστατεύουν την τοπική κοινωνία,αλλά αντίθετα τον ποινικοποιούν άνευ λόγου και σε καμία μορφή δεν προωθούν την Ιδέα.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα για την άμεση διαγραφή του και επικροτεί το Πειθαρχικό για το σκεπτικό του.

3.ΕΝΤΟΣ/ΗΜ. α) Ομόφωνα αποφασίζουμε τη συμμετοχή μας στην ανωτέρω εκδήλωση και την στήριξή αυτής με όλες μας τις δυνάμεις
β) Αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις μη ανακοινώσιμες προς το παρόν στο ευρύ κοινό
γ) Τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις και ορίστηκε πενταμελής εκλογική επιτροπή που θα έχει την οργάνωση και τις επίσημες επαφές.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου