ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ


Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας(Άρθρο 3 παρ.1) επικρατούσα Θρησκεία είναι της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Σύμφωνα με το δικαίωμα που μου δίνει το Σύνταγμα θέλω να υπενθυμίσω στον Ελληνικό λαό ότι:
Πολλή φασαρία γίνετε τώρα τελευταία σχετικά με το μάθημα των Έμφυλων ταυτοτήτων.
Σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης (Γένεσις Κεφ.1 παρ.27) γράφει:και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον,κατ΄ εικόνα Θεού
εποίησεν αυτόν,άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς.
Στο βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων (Κεφ.5-παρ.29) μας προτρέπουν οι Άγιοι Απόστολοι:Πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις.
Πως μας ζητάτε λοιπόν κ.αόρκιστοι της κυβέρνησης(Σύμφωνα με το Σύνταγμα και πάλι (Άρθρο 59 παρ.1) η ορκωμοσία των Βουλευτών γίνετε στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαιρέτου Τριάδος),που πρώτοι εσείς καταπατάτε το Σύνταγμα,να υπακούσουμε σε εσάς και στους αντίχριστους και ανθελληνικούς νόμους σας;
Πως μας υποχρεώνετε να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ένα μάθημα αισχρό την στιγμή που ο νόμος του Θεού λέει:
α)Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου (κεφ.1 παρ.26,27)Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.
β)Προς Κορνθίους Α' επιστολής Παύλου(κεφ.6 παρ.9,10)ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.
Και σε πολλά σημεία ακόμα της Αγίας Γραφής αναφέρετε αυτό το πάθος του ανθρώπου.
Πως λοιπόν απαιτείτε να έχουν συμμετοχή στο ανεπαίσχυντο αυτό μάθημα τα παιδιά μας;
Γιατί προσπαθείτε να μας πείσετε τόσο εσείς όσο και οι διάφοροι τηλεμαϊντανοί και οι καλοπληρωμένες τηλεπερσόνες μεσημεριανών εμετικών και χαμηλού επιπέδου εκπομπών,στα διάφορα βοθροκάναλα δείχνοντας κάτι κομπογιαννίτες γιατρούς,ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια;
Και τους ρωτάμε αφού είναι ασθένεια η ομοφυλοφιλία γιατί δεν τους δίνουν φάρμακα να τους περάσει όπως τόσες και τόσες παθήσεις του σώματος και τις ψυχής;
Το μόνο φάρμακο κύριοι είναι ο Θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων μας,ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός ο οποίος Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και τους προτείνουμε να πάνε σε ένα πνευματικό καθαρτήριο που είναι το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως να θεραπευθούν.
Βάση όλων αυτών εμείς σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να απομακρύνουμε τα παιδιά μας από αυτό το βδέλυγμα που λέγετε μάθημα Έμφυλων ταυτοτήτων και να προσευχόμαστε στον Θεό όπως τους φωτίσει και τους θεραπεύσει.
Η Λαϊκή Ελληνική Πατριωτική Ένωση θα είναι συμπαραστάτης σε όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς που θα αντισταθούν στη νέα αυτή πρόκληση της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
ΛΕΠΕΝ
Τομ.Θρησκείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου